Your message has been sent, you will be contacted soon
"MIARKA" Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki  Technikum nr 4 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Call Me Now!

Zamknij

MIARKA  –  WACHLARZ WIELU MOŻLIWOŚCI

Zapraszamy do I Liceum i Technikum nr 4 w Żorach

Ciekawe rozszerzenia, przyszłościowe zawody,

dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.

Ucz się z Miarką!!!

ATUTY SZKOŁY

ATUTY SZKOŁYOPIS, KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE, WYZNACZNIKIWPŁYW, ZNACZENIE DLA ROZWOJU SZKOŁY, SZANSE ROZWOJU
TRADYCJA• 95 - letnia historia
• sławni absolwenci
• ceremoniał szkolny
• cykliczne wydarzenia środowiskowe (Festyn Miarkowy, Gimpel Czad, Urodziny Ludolfiny, Discover Canada)
• ugruntowana pozycja na rynku edukacyjnym,
• zaufanie w środowisku lokalnym
• edukacyjne tradycje rodzinne
• wspólnota doświadczeń kulturowych i obywatelskich poprzez realizacje przedsięwzięć środowiskowych
LICZNE CERTYFIKATY POTWIERDZAJĄCE JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA• Szkoła Odkrywców Talentów
• Najlepsze Licea w Polsce - Brązowa Szkoła 2013, 2014, 2015, 2017, 2018
• Najlepsze Licea w Polsce - Srebrna Szkoła 2016
• Szkoła Nowoczesnych Technologii
• Szkoła z Gallopem
• European Lenguage Label - innowacyjność w zakresie nauczania języków obcych
• Szkoła w Ruchu
• Szkoła Dialogu
• Szkoła Kreatywności i Innowacji
• Szkoła Promująca Zdrowie
• Szkoła Nowoczesnego Patriotyzmu
• potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia i wychowania
• określenie standardów pracy i kierunków rozwoju
• troska o wizerunek placówki i prestiż w środowisku
WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ KONTROLI • szkoła spełnia wymagania ujęte w przepisach prawa oświatowego
• brak zaleceń pokontrolnych
• brak skarg
• szkoła jako miejsce przestrzegania prawa
• dbałość o spełnienie wymagań
• liczne działania projakościowe
• szkoła jako miejsce refleksji dydaktycznej
WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI• z Uniwersytetem Śląskim - umowa o współpracy
• z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach - umowa patronacka
• z Uniwersytetem Medycznym w Katowicach
• z Politechniką Śląską
• z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach
• z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku - Białej
• promowanie wartości edukacji
• nowoczesność i otwartość merytoryczna szkoły
• możliwość doskonalenia nauczycieli
• wzbogacenie oferty edukacyjnej
• kontynuacja cennych inicjatyw: Ogólnopolskiego Konkursu Discover Canada oraz Dni Kultury Kanadyjskiej, Tygodnia Przedsiębiorczości, wykładów z bankowości w języku angielskim, Nocy Biologów
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM• z Muzeum Miejskim w Żorach
• z Towarzystwem Miłośników Miasta Żory
• z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Żorach
• z Urzędem Miasta w Żorach
• z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
• z Powiatowym Urzędem Pracy
• z Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach
• z Polską Spółką Gazownictwa - Oddział Zakład w Zabrzu -umowa patronacka
• z ZHP w Żorach
• z Żorską Akademią Koszykówki
• z Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach
• z Żorską Izbą Gospodarczą
• z Biblioteką Miejską w Żorach
• ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi
• innowacyjne metody pracy
• otwartość na potrzeby środowiska
• nastawienie na współpracę
• kształcenie różnorodnych kompetencji obywatelskich
• budowanie poczucia wspólnoty i odpowiedzialności
• zaangażowanie w akcje wolontariatu i charytatywne
• doposażenie szkoły w zakresie kształcenia zawodowego
• wdrożenie szkolnictwa dualnego
OTWARTOŚĆ NA ŚWIAT• innowacyjność - „Śląsk – moje miejsce, „Lekcje z Sita”
• projekty edukacyjne i programy edukacyjne - „Mam haka na raka”, „Drugie życie”, „Szkoła Stowarzyszona w Unesco”, „Szkoła Nowoczesnego Patriotyzmu”, „Szkoła Promująca Zdrowie”
• akcje charytatywne, akcje wolontariatu - „Pola Nadziei”, akcje honorowego krwiodawstwa, „Góra Grosza”
• wymiany międzynarodowe z Niemcami, Francją, Czechami,
• realizacja projektów unijnych: „ Aktywna Nauka”
• udział w konkursach, zawodach i olimpiadach organizowanych przez podmioty zewnętrzne
• udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą
• organizacja konkursów, zawodów i projektów
• nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi
• wymiana doświadczeń
• przyzwyczajenie do pracy w różnych zespołach i zmiennych warunkach
• kształcenie obywatela Europy i świata
• kształcenie umiejętności rywalizacji, konfrontacji i samooceny
• osiągnięcia uczniów jako promocja szkoły i wskazówka dla ich rozwoju
• promowanie szkoły w „Radio Żory” oraz na portalach żorskich i regionalnych
WSPÓŁPRACUJĄCY RODZICE• systematycznie spotykająca się Rada Rodziców
• zaangażowanie rodziców w organizację imprez
• zaangażowanie rodziców w wymiany
• poczucie wspólnoty
• współodpowiedzialność
• wyznaczanie priorytetów, określanie problemów
PIĘKNE POŁOŻENIE SZKOŁY• w centrum miasta
• wśród zieleni
• z dala od ruchliwej drogi
• blisko dworca autobusowego i PKP
• blisko szkoły muzycznej i Miejskiego Ośrodka Kultury
• poczucie bezpieczeństwa
• spokój
• bliskość PKP, PKS
• miejsca parkingowe
WSPIERAJĄCY SAMORZĄD LOKALNY• inwestycje
• remonty
• modernizacja budynku szkolnego oraz bazy dydaktycznej
• aprobata dla inicjatyw nauczycieli i uczniów
• zajęcia fakultatywne - min. chóralne, kółko kreatywności, języka łacińskiego, edukacja prawna, radiowe - audycje w Radio Żory
• projekty edukacyjne (wkład własny)
• budowa sali gimnastycznej
• budowa boiska szkolnego
• stworzenie nowoczesnej bazy specjalistycznej: pracowni biologicznych, chemicznej, fizycznej, wiedzy o społeczeństwie, językowych, polonistycznych, matematycznych, przedmiotów zawodowych, informatycznych, historycznych
• wspieranie innowacji
Print Friendly, PDF & Email