Your message has been sent, you will be contacted soon
"MIARKA" Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki  Technikum nr 4 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Call Me Now!

Zamknij

Druk usprawiedliwieniapdf22pdf22
Druk zwolnieniapdf22pdf22
Podanie o wydanie duplikatu świadectwa szkolnegopdf22
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejpdf22
Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznegopdf22
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w zajęciach na lodowiskupdf22
Deklaracja o uczęszczaniu na lekcję religii/etykipdf22
Oświadczenie WDŻpdf22
Zaświadczenie lekarskie do klasy mistrzostwa sportowegopdf22
zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie do klasy mistrzostwa sportowegopdf22
kwestionariusz osobowy kandydata do liceum 2018
pdf22
kwestionariusz osobowy kandydata do technikum 2018
pdf22

Print Friendly, PDF & Email