Your message has been sent, you will be contacted soon
"MIARKA" Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki Technikum nr 4 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Call Me Now!

Zamknij

MIARKA  –  WACHLARZ WIELU MOŻLIWOŚCI

Zapraszamy do I Liceum i Technikum nr 4 w Żorach

Ciekawe rozszerzenia, przyszłościowe zawody,

dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.

Ucz się z Miarką!!!

Terminy rekrutacji

 

 1. od 18 maja do 18 czerwca 2018 r. – założenie przez kandydata konta w elektronicznym systemie naboru, wybór szkół i ułożenie listy preferencji oddziałów, wydrukowanie podania z systemu i złożenie podpisanego przez ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) podania w szkole pierwszego wyboru,
 2. UWAGA!! – Nabór do klas dwujęzycznych w liceum oraz do klasy mistrzostwa sportowego – od 18 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r. – dotyczy kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną lub klasę mistrzostwa sportowego. W klasie mistrzostwa sportowego do podania należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danej klasie. Na badania kieruje klub – Żorska Akademia Koszykówki. W celu ustaleniu terminu badania należy skontaktować się z prezesem klubu – Ludwikiem Maciejewskim lub trenerem prowadzącym – Grzegorzem Marciakiem lub sekretariatem naszej szkoły. Kontakt:
  Trener prowadzący Grzegorz Marciak – tel. 790884151,
  Prezes klubu Ludwik Maciejewski – tel. 792784152
 3. 7 czerwca 2018 r. godzina 13.00 – sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych – dotyczy WSZYSTKICH kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną,
 4. 11 czerwca godz. 16.00 hala MOSiR Żory – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – dotyczy WSZYSTKICH kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę mistrzostwa sportowego
 5. do 15 czerwca 2018 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych i pozytywnie zaliczyli test sprawności fizycznej,
 6. od 22 czerwca – 26 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 – dostarczenie przez kandydata do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 7. do 5 lipca 2018 r. – weryfikacja dokumentów oraz wniosków o przyjęcie do liceum i technikum,
 8. 6 lipca 2018 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,
 9. 6 lipca 2018 r. – skierowanie na badanie lekarskie kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w danym zawodzie w technikum
 10. od 06 lipca do 12 lipca 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły  i dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone we wcześniejszym etapie rekrutacji) i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki praktycznej zawodu – dotyczy kandydatów klas technikum
 11. 13 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
Print Friendly, PDF & Email