Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół gimnazjalnych

Klasa 1A - „Politechniczna” – dwujęzyczna z drugim językiem wykładowym angielskim

Obowiązuje test kompetencji językowych z języka angielskiego – 23 maja 2019 r. godz. 13.30

Dodatkowy termin testu kompetencji językowych  z języka angielskiego do klas dwujęzycznych – 30 maja 2019 r. godz. 13.30.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • MATEMATYKA

 • FIZYKA
 • INFORMATYKA

PRZEDMIOTY NAUCZANE DWUJĘZYCZNIE

 • WIEDZA O KULTURZE

 • MATEMATYKA
 • MATEMATYKA STOSOWANA

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY

 • MATEMATYKA STOSOWANA
 • HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

JĘZYKI OBCE

 • PIERWSZY JĘZYK OBCY – JĘZYK ANGIELSKI

 • DRUGI JĘZYK OBCY – JĘZYK NIEMIECKI/JĘZYK FRANCUSKI/JĘZYK HISZPAŃSKI/JĘZYK WŁOSKI

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

INFORMACJE DODATKOWE

Nauka w klasie o tych rozszerzeniach pomoże uczniowi rozwijać zainteresowania przedmiotami ścisłymi oraz umożliwi kształcenie na kierunkach ścisłych. Przygotuje też  do zdania matury w zakresie rozszerzonym z matematyki, informatyki, fizyki, a także na poziomie dwujęzycznym z matematyki. Takie rozwiązanie umożliwia dostanie się m.in. na studia politechniczne, informatykę, matematykę, ekonomię, astronomię i fizykę nie tylko w Polsce, ale także poza Jej granicami.

To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi. Ten profil ułatwi dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych i informatycznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą, a ta tendencja jeszcze przez długie lata nie ulegnie zmianie. Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy również:

 • matematykę stosowaną – od klasy drugiej,
 •  wyjazdy na wykłady z matematyki, informatyki, fizyki ,między innymi na Uniwersytet Śląskim, Uniwersytet Ekonomiczny i Politechnikę Śląską,
 • zajęcia kółka matematycznego, informatycznego i  fizycznego,
 • wyjazdy do Elektrowni Łaziska, Muzeum Techniki w Ostrawie, Planetarium Śląskiego.

 

Organizujemy i bierzemy udział w licznych konkursach, np.:

 • Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z matematyki i fizyki,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny PANGEA,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur
 • Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotów Ścisłych Sowa Matematyczna,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic”.

Klasy o tym profilu są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.:

 • Automatykę i Robotykę,
 • Fizykę Stosowaną,
 • Mechatronikę,
 • Matematykę,
 • Informatykę,
 • Astronomię,
 • Fizykę Medyczną,
 • Budownictwo,
 • Architekturę,
 • Ekonomię,
 • Elektrotechnikę,
 • Telekomunikację,
 • Energetykę,
 • Nanotechnologię i Nanomateriały,
 • Geologię,
 • Geodezję,
 • Kartografię,
 • Elektronikę,
 • Mechanikę i Budowę Maszyn.