Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół gimnazjalnych

Klasa 1AT - Technik gazownictwa

KWALIFIKACJE

 • Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
 • Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

PRAKTYKI ZAWODOWE

 • Polska Spółka Gazownicza Spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • MATEMATYKA

 • FIZYKA/CHEMIA

JĘZYKI OBCE

 • PIERWSZY JĘZYK OBCY – JĘZYK ANGIELSKI
 • DRUGI JĘZYK OBCY – JĘZYK NIEMIECKI/JĘZYK WŁOSKI

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

INFORMACJE DODATKOWE

Klasa objęta patronatem, jedyna w województwie śląskim, jedna z kilku w Polsce.

Technikum nr 4 jest nowopowstałą placówką na żorskim rynku edukacyjnym. Szkoła funkcjonuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach. W kształceniu nastawiamy się na wysokospecjalistyczne kierunki, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i konkretnych pracodawców. Uczniowie technikum korzystają z bogatej bazy zespołu szkół, instytucji środowiska lokalnego  i pracodawców. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Żory oraz Polskiej Spółki Gazownictwa uczniowie korzystają z nowoczesnej pracowni projektowania i warsztatów zawodowych. W ramach współpracy z Żorską Izbą Gospodarczą najlepsi uczniowie uczestniczą w zagranicznych stażach zawodowych we Włoszech, Niemczech i na Węgrzech. Szkoła wdraża model kształcenia dualnego, współpracując z pracodawcami.

Gazownictwo w Polsce ma bogate tradycje, potencjał i możliwości rozwoju. Absolwenci tego kierunku są poszukiwani przez pracodawców szeroko pojętej branż gazowniczej, stanowią kadrę techniczną sektora paliwowo-energetycznego. Kształcenie w tym zawodzie da Ci kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie m.in. w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. oraz w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych branży gazowniczej.

Technik gazownictwa zajmuje się:

 • organizowaniem i wykonywaniem robót związanych z budową sieci i montażem instalacji gazowych
 • przygotowywaniem sieci i instalacji gazowych do odbioru technicznego
 • instalowaniem, uruchamianiem i kontrolowaniem stanu technicznego urządzeń gazowych
 • obsługą sieci, urządzeń i instalacji gazowych
 • wykonywaniem konserwacji, napraw oraz modernizacji sieci, urządzeń i instalacji gazowych
 • lokalizowaniem oraz usuwaniem awarii sieci i instalacji gazowych

Technik gazownictwa może kontynuować naukę:

 • na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie
 • na Politechnice Poznańskiej
 • na Politechnice Wrocławskiej
 • na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
 • na Politechnice Gdańskiej
 • i na wielu innych uczelniach technicznych

Nauka w tej klasie pozwala na podjęcie pracy:

 • w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności
 • sieci gazowych
 • w stacjach gazowych
 • w tłoczniach / magazynach gazu
 • w przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych
 • w biurach projektowych
 • w ramach własnej działalności gospodarczej