Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół gimnazjalnych

Klasa 1B - „Lingwistyczno-ekonomiczna”

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • MATEMATYKA

 • GEOGRAFIA
 • JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY

 • STATYSTYKA
 • HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

JĘZYKI OBCE

 • PIERWSZY JĘZYK OBCY – JĘZYK ANGIELSKI
 • DRUGI JĘZYK OBCY – JĘZYK NIEMIECKI/JĘZYK FRANCUSKI/JĘZYK HISZPAŃSKI/JĘZYK WŁOSKI

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

INFORMACJE DODATKOWE

Klasa dla osób zainteresowanych ekonomią, turystyką i geografią. Daje również możliwość podjęcia studiów na niektórych kierunkach politechnicznych. Uczniowie będą mieli możliwość rozwijania zainteresowań związanych z szeroko pojętym biznesem, w tym biznesem turystycznym, stosunkami międzynarodowymi, handlem zagranicznym. Zwiększona liczba godzin nauczania języka angielskiego umożliwia skuteczne i wszechstronne rozwijanie umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym. Połączenie matematyk, geografii i statystyki pozwoli uczniom wykształcić zdolność analizy i interpretacji danych gospodarczych. 

To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z kierunkami ekonomicznymi, turystycznymi i politechnicznymi.  To właśnie absolwenci studiów ekonomicznych i technicznych z umiejętnościami językowymi są poszukiwanymi na rynku pracy. Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy również:

 • statystykę – od klasy drugiej,
 • wyjazdy na wykłady z matematyki, języka angielskiego, geografii między innymi na Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny i Politechnikę Śląską,
 • zajęcia kółka matematycznego, geograficznego i  językowego,
 • wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki w Ostrawie, Planetarium Śląskiego.

Organizujemy i bierzemy udział w licznych konkursach, np.:

 • Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny PANGEA, Kangur Matematyczny,
 • Ogólnopolskie Olimpiady Przedmiotowe,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic”.
 • Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania,
 • Olimpiada Przedsiębiorczości,
 • Międzynarodowa Olimpiada Kreatywności.

Klasy o tym profilu są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.:

 • Matematykę,
 • Budownictwo,
 • Ekonomię,
 • Geologię,
 • Geodezję,
 • Turystykę,
 • Kartografię,
 • Stosunki Międzynarodowe,
 • Handel Zagraniczny,
 • Finanse i Rachunkowość,
 • Bankowość,
 • Lingwistykę Stosowaną.