Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych

Klasa 1B - „Lingwistyczno-ekonomiczna” z modułem Kanadyjskim – dwujęzyczna z drugim językiem wykładowym angielskim

Obowiązuje test kompetencji językowych z języka angielskiego – 23 maja 2019 r. godz. 13.30

Dodatkowy termin testu kompetencji językowych  z języka angielskiego do klas dwujęzycznych – 30 maja 2019 r. godz. 13.30.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • MATEMATYKA

 • GEOGRAFIA
 • JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTY NAUCZANE DWUJĘZYCZNIE

 • GEOGRAFIA

 • FIZYKA
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KANADY

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KANADY

JĘZYKI OBCE

 • PIERWSZY JĘZYK OBCY – JĘZYK ANGIELSKI

 • DRUGI JĘZYK OBCY – JĘZYK NIEMIECKI

Język angielski i język niemiecki są wiodącymi językami w całej klasie.

INFORMACJE DODATKOWE

Klasa dla osób zainteresowanych ekonomią, turystyką i geografią. Daje również możliwość podjęcia studiów na wielu kierunkach politechnicznych. Uczniowie będą mieli możliwość rozwijania zainteresowań związanych z szeroko pojętym biznesem, w tym biznesem turystycznym, zapoznania się z organizacją wyjazdów krajowych i zagranicznych. Zwiększona liczba godzin nauczania języka angielskiego i języka niemieckiego umożliwia skuteczne i wszechstronne rozwijanie umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym. Połączenie matematyki, geografii i języków obcych pozwoli uczniom wykształcić zdolność analizy i interpretacji danych gospodarczych, studiowania w krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, m.in. w  Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii. Klasa jest objęta patronatem Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego, szczególnie współpracujemy z Zakładem Studiów Kanadyjskich, realizując wspólnie programy i projekty edukacyjne, m.in. Dni Kultury Kanadyjskiej, ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie: „Discover Canada”.

To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z kierunkami ekonomicznymi, turystycznymi i politechnicznymi.  To właśnie absolwenci studiów ekonomicznych i technicznych z umiejętnościami językowymi mają większe szanse na rynku pracy. Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy również:

 • wiedzę o społeczeństwie Kanady,
 •  wyjazdy na wykłady z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, geografii między innymi na Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny i Politechnikę Śląską, Goethe Instytut
 • zajęcia kółka matematycznego, geograficznego i  językowego,
 • wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki w Ostrawie, Planetarium Śląskiego,
 • wyjazdy do Londynu, Berlina i Wiednia,
 • udział w wymianie polsko-niemieckiej.

Organizujemy i bierzemy udział w licznych konkursach, np.:

 • Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny PANGEA, Kangur Matematyczny,
 • Ogólnopolskie Olimpiady Przedmiotowe,
 • Międzynarodowa Olimpiada Kreatywności,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic”,
 • Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „Discover Canada”.

Klasy o tym profilu są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.:

 • Matematykę,
 • Budownictwo,
 • Ekonomię,
 • Geologię,
 • Geodezję,
 • Turystykę,
 • Kartografię,
 • Stosunki Międzynarodowe,
 • Handel Zagraniczny,
 • Finanse i Rachunkowość,
 • Bankowość,
 • Lingwistyka Stosowana,