Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół gimnazjalnych

Klasa 1C - „Prawniczo-dziennikarska” – dwujęzyczna z drugim językiem wykładowym angielskim

Obowiązuje test kompetencji językowych z języka angielskiego – 23 maja 2019 r. godz. 13.30

Dodatkowy termin testu kompetencji językowych  z języka angielskiego do klas dwujęzycznych – 30 maja 2019 r. godz. 13.30.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • JĘZYK POLSKI

 • HISTORIA
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTY NAUCZANE DWUJĘZYCZNIE

 • GEOGRAFIA
 • PRZYRODA

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KANADY
 • WIEDZA O KULTURZE

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY

 • PRZYRODA
 • EDUKACJA PRAWNA W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KANADY

JĘZYKI OBCE

 • PIERWSZY JĘZYK OBCY – JĘZYK ANGIELSKI

 • DRUGI JĘZYK OBCY – JĘZYK NIEMIECKI/JĘZYK FRANCUSKI/JĘZYK HISZPAŃSKI/JĘZYK WŁOSKI

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

INFORMACJE DODATKOWE

Klasa prawniczo – dziennikarska jest adresowana do uczniów, którzy wykazują zainteresowania przedmiotami humanistycznymi. Uczniowie biorą udział w realizacji przedsięwzięć z zakresu przedmiotów kierunkowych. W klasie tej szczególną uwagę zwraca się na rozwój osobisty ucznia, przygotowanie do wystąpień publicznych, kształcenie umiejętności miękkich, najbardziej poszukiwanych przez pracodawców.

Klasa jest objęta patronatem Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego, szczególnie współpracujemy z Zakładem Studiów Kanadyjskich, realizując wspólnie programy i projekty edukacyjne, m.in. Dni Kultury Kanadyjskiej, ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie: „Discover Canada”.

Mając na uwadze zdobycie umiejętności praktycznych uczniów, współpracujemy z Sądem Rejonowym w Żorach, kancelariami adwokackimi, redakcjami: Miejskim Radiem Internetowym Radio Żory, stacjami telewizyjnymi, dziennikarzami. Uczniowie mają możliwość odbywania  praktyk wolontariackich  w tych instytucjach. Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy również:

 • edukację prawną w społeczeństwie obywatelskim lub zajęcia dziennikarskie – od klasy drugiej,
 •  wyjazdy na wykłady z przedmiotów humanistycznych ,między innymi na Uniwersytet Śląski
 • Udział w wykładach pracowników naukowych w szkole
 • zajęcia kółka historycznego, dziennikarskiego, języka angielskiego, artystycznego
 • wyjazdy do teatru, wyjścia do kina, udział w warsztatach artystycznych, dziennikarskich, radiowych
 • spotkania z prawnikami, dziennikarzami, aktorami
 • udział w debatach oxfordzkich
 • wyjazdy i wyjścia na rozprawy sądowe

 

Organizujemy i bierzemy udział w licznych konkursach, np.:

 • Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiadzie Języka Angielskiego,
 • Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiadzie o Prawach Człowieka,
 • Olimpiadzie Historycznej,
 • Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych: „Discover Canada”,
 • Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach,
 • Konkursie Historycznym: „ Legiony to żołnierska nuta”,
 • „Pojedynku na słowa”,
 • Konkursie Artystycznym: „Ballo”,
 • Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów w Języku Polskim,
 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Piastów”,
 • Międzynarodowa Olimpiada Kreatywności.

 

Klasy o tym profilu są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.:

 • Filologię angielską,
 • Prawo,
 • Prawo i administrację,
 • Filologię polską,
 • Lingwistykę stosowaną,
 • Logopedię,
 • Politologię,
 • Językoznawstwo ogólne,
 • Dziennikarstwo,
 • Public relations,
 • Psychologię,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Kulturoznawstwo,
 • Historię,
 • Komunikację społeczną,
 • Zarządzanie mediami,
 • Marketing,
 • Reklamę,
 • Reżyserię.