Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół gimnazjalnych

Klasa 1D - „Medyczna” – dwujęzyczna z drugim językiem wykładowym angielskim

Obowiązuje test kompetencji językowych z języka angielskiego – 23 maja 2019 r. godz. 13.30

Dodatkowy termin testu kompetencji językowych  z języka angielskiego do klas dwujęzycznych – 30 maja 2019 r. godz. 13.30.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • BIOLOGIA

 • CHEMIA
 • MATEMATYKA

PRZEDMIOTY NAUCZANE DWUJĘZYCZNIE

 • MATEMATYKA
 • BIOLOGIA W MEDYCYNIE
 • WIEDZA O KULTURZE

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

 • BIOLOGIA W MEDYCYNIE
 • HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

JĘZYKI OBCE

 • PIERWSZY JĘZYK OBCY – JĘZYK ANGIELSKI

 • DRUGI JĘZYK OBCY – JĘZYK NIEMIECKI/JĘZYK FRANCUSKI/JĘZYK HISZPAŃSKI/JĘZYK WŁOSKI

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

INFORMACJE DODATKOWE

Nauka w klasie o tych rozszerzeniach pomoże uczniowi rozwijać zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi oraz umożliwi kształcenie na kierunkach przyrodniczo-medycznych. Przygotuje też  do zdania matury w zakresie rozszerzonym z matematyki, biologii, chemii, a także na poziomie dwujęzycznym z matematyki.

W klasie tej wprowadzone będzie słownictwo angielskie stosowane w naukach medycznych. W ramach zajęć uczniowie poznają różne metody pracy  –  warsztatową, laboratoryjną, zajęcia terenowe itp. Celem głównym w tej klasie jest kształcenie myślenia naukowego i wdrożenie do innowacji i eksperymentów.

Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy również:

 • Biologię w medycynie – od klasy drugiej,
 •  wyjazdy na wykłady z matematyki, biologii, chemii na Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Medyczny,  Politechnikę Śląską,
 • zajęcia kółka biologicznego, chemicznego, języka angielskiego,
 • wyjazdy do ZOO w Chorzowie, Ostrawie lub Wrocławiu, do Palmiarni, Ogrodu Botanicznego, Muzeum Techniki w Ostrawie, Planetarium Śląskiego,
 • udział w Nocy Biologów,
 • realizacja programów i projektów edukacyjnych, np. Mam haka na raka, Stop smog, Raken’roll.

 

Organizujemy i bierzemy udział w licznych konkursach, np.:

 • Międzynarodowa Olimpiada Kreatywności,
 • Olimpiadzie Biologicznej,
 • Olimpiadzie Chemicznej,
 • Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia,
 • Wojewódzkim Konkursie PCK,
 • Regionalnym Konkursie: Randka z Chemią,
 • Wojewódzkim Konkursie Chemicznym,
 • Wojewódzkim Konkursie Duety Chemiczne,
 • Konkursach ekologicznych i sozologicznych.

 

Klasy o tym profilu są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.:

 • Medycynę,
 • Ratownictwo medyczne,
 • Stomatologię,
 • Pielęgniarstwo,
 • Położnictwo,
 • Ochronę środowiska,
 • Inżynierię środowiska,
 • Biotechnologię,
 • Fizjoterapię,
 • Farmację,
 • Kosmetologię,
 • Analitykę Medyczną,
 • Biologię,
 • Chemię,
 • Psychologię,
 • Dietetykę,
 • Kosmetologię,
 • Leśnictwo,
 • Architekturę krajobrazu.