Your message has been sent, you will be contacted soon
"MIARKA" Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki  Technikum nr 4 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Call Me Now!

Zamknij

Miarka w pytaniach i odpowiedziach

 

Jak długo istnieje szkoła na rynku edukacyjnym?

Trzonem żorskiej szkoły średniej jest I Liceum Ogólnokształcące, które istnieje 95 lat. W roku szkolnym  2017/2018 przy liceum powstało Technikum nr 4.

Czym wyróżnia się szkoła w środowisku lokalnym?

Miarka jest najstarszą szkołą średnią w mieście. Ważne znaczenie ma dla nas tradycja. Wykształciliśmy 8178 absolwentów. Osiągamy najwyższe w powiecie wyniki matur. W rankingu Perspektyw wielokrotnie uzyskaliśmy tytuł Brązowej Szkoły, a w 2016 roku – Srebrnej Szkoły. Jako jedyni też organizujemy klasy dwujęzyczne. Mamy doskonałe położenie – budynek jest usytuowany w centrum miasta, blisko dworca autobusowego i kolejowego, otacza nas zieleń.

Na czym polega kształcenie dwujęzyczne?

Kształcenie to polega na wykorzystaniu języka angielskiego jako drugiego języka nauczania ( oprócz języka polskiego). Oznacza to, że przynajmniej dwa przedmioty nauczane są w szkole w języku angielskim, a mogą nimi być: biologia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, geografia, wiedza o kulturze, plastyka, matematyka stosowana, biologia w medycynie, logika.

Co tworzy wyjątkowy klimat szkoły?

Od 25 lat odbywa się festiwal talentów uczniowskich Gimpel Czad, na którym debiutowali m.in.: Sonia Bohosiewicz, Karol Dziuba, Kamil Kulda,  Paweł Głowaty, Łowcy.B, Karolina Widenka, Magdalena Szczerbowska, Dominika Kontny. Spotykamy się na Festynie Miarkowym, ognisku patriotycznym, wigilii szkolnej. Wraz z Uniwersytetem Śląskim organizujemy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie: Discover Canada. Bierzemy udział w akcjach krwiodawstwa i wolontariatu, wspomagając Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach, OREW w Żorach, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i inne inicjatywy.

Jak wygląda współpraca międzynarodowa szkoły?

Uczniowie mogą brać udział w wymianach międzynarodowych. Współpracujemy z Czechami, Niemcami i Francją. Organizujemy wycieczki zagraniczne w ramach projektów edukacyjnych do Paryża, Londynu, Pragi  i Barcelony. Uczniowie technikum mają możliwość uczestnictwa w zagranicznych stażach zawodowych w Niemczech, Włoszech i na Węgrzech.

W jakich projektach i programach edukacyjnych biorą udział uczniowie i nauczyciele?

Cała społeczność szkolna realizuje program Szkół Stowarzyszonych w Unesco, Szkoły Promującej Zdrowie, Szkoły Dialogu, wielokrotnie uczestniczyliśmy też w programie Szkoły Nowoczesnego Patriotyzmu, Festiwalu Opinie, Pojedynku na Słowa. Działamy w  Klubie Debat Oxfordzkich. Wpisujemy się z sukcesami w program Destination Imagination. Bierzemy udział w Nocy Biologów, Biegach Ulicznych, Marszach na Orientacje, a jako  wolontariusze w Olimpiadzie Specjalnej.

Jaka jest baza szkoły?

Miarka staje się coraz nowocześniejsza. Mamy pracownie komputerowe, biologiczne, chemiczne, fizyczne, językowe. W całej szkole jest WiFi. Zostaliśmy przyjęcie do programu” Szkoła w chmurze Microsoftu”, dzięki czemu nauczyciele i uczniowie korzystają w sposób legalny z bogatego oprogramowania Microsoftu. W szkole ma swoją siedzibę Radio Żory. Większość sal wyposażona jest w projektory multimedialne i tablice interaktywne. Pracownię i wyposażenie dla technikum zapewnia Urząd Miasta w porozumieniu z Polską Spółką Gazownictwa. Dzięki Narodowemu Programowi Czytelnictwa dysponujemy bogatym i nowoczesnym księgozbiorem. Terapeuci, logopedzi i pedagodzy mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt biofeedback i metodę Warcke’go. Prowadzimy zajęcia relaksacyjne i terenowe. Mamy klimatyczną stołówkę i smakowity catering.

Co potwierdza jakość kształcenia w szkole?

Szkoła osiąga wysokie wyniki matur. Średnie wyniki są  najwyższe w Żorach, wyższe niż średnie wyniki wojewódzkie i ogólnopolskie.  Zdecydowana większość absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych. Szkoła uzyskała szereg certyfikatów potwierdzających jakość kształcenia, m.in. Szkoła Odkrywców Talentów ,Najlepsze Licea w Polsce – Brązowa Szkoła 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, Najlepsze Licea w Polsce – Srebrna Szkoła 2016,Szkoła Nowoczesnych Technologii, Szkoła z Gallopem, European Lenguage Label –  innowacyjność w zakresie nauczania języków obcych, Szkoła w Ruchu, Szkoła Dialogu, Szkoła Kreatywności i Innowacji, Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła Nowoczesnego Patriotyzmu. Poza tym tytuły: Przyjaciela Muzeum Miejskiego w Żorach i Przyjaciela Miejskiego Ośrodka Kultury.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła została wyróżniona złotą odznaką: Za zasługi dla Województwa Śląskiego

Jakie ciekawe zajęcia realizowane są w szkole?

Poza zajęciami obowiązkowymi funkcjonuje w szkole bogata oferta zajęć dodatkowych w ramach siatki godzin – np. z matematyki stosowanej, logiki, biologii w medycynie, metody eksperymentu w przedmiotach przyrodniczych, edukacji prawnej, logiki, tańca, ruchu scenicznego. Poza tym oferujemy zajęcia fakultatywne z języka łacińskiego, kreatywności, chóralne, teatralne i typowe kółka przedmiotowe- rozwijające zainteresowania oraz wyrównawcze. Nie brakuje też inicjatyw sportowych- zajęć rekreacyjnych i zawodów.

Jakie są osiągnięcia indywidualne uczniów?

Uczniowie indywidualnie osiągnęli  tytuły laureatów olimpiad: olimpiady języka niemieckiego, olimpiady teologii katolickiej,  międzynarodowej olimpiady kreatywności .Znaleźli się tez wśród,   finalistów olimpiad -literatury i języka polskiego, filozoficznej, informatycznej  , o Diamentowy Indeks AGH,  wiedzy o zdrowym stylu życia, o sporcie i zdrowiu. Z sukcesami uczestniczyli w  ogólnopolskich turniejach wiedzy, stając się  laureatami i finalistami , m.in. konkursów: Know America,  Dicover Canada, Gier Logicznych i Matematycznych,  „Polska Piastów”, Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach, Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, Sejmiku Matematyków. Nasi uczniowie zwyciężali i zajmowali czołowe miejsca w ogólnopolskich, wojewódzkich i rejonowych konkursach artystycznych, recytatorskich,  literackich i polonistycznych, . w tym Pojedynku na słowa, wyróżnili się  również w konkursach o zasięgu wojewódzkim. Tytuły laureatów i finalistów wywalczyli w  konkursie chemicznym, informatycznym, konkursie debat oxfordzkich, wojewódzkich konkursach historycznych: Legiony to żołnierska nuta oraz o Henryku Sławiku, a także w  Drużynowych Zawodach PCK. Wielokrotnie nasi wychowankowie reprezentowali szkołę i miasto jako  posłowie i posłanki na Sejm Dzieci i Młodzieży, Bardzo wielu zostało wyróżnionych w międzynarodowym  konkursie: Kangur Matematyczny, Możemy się też poszczycić osiągnięciami sportowymi  i sportowo- obronnymi na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.. Miarkowicze zwyciężali w zawodach tenisa stołowego, w biegach przełajowych i zawodach” Sprawni jak żołnierze”. Od trzech lat tryumfujemy też w sportowym współzawodnictwie żorskich szkół średnich.

Gdzie studiują nasi absolwenci?

Absolwenci szkoły studiują  na Uniwersytecie Śląskim, Politechnice Śląskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, Białymstoku, Warszawie, Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Warszawskiej Łódzkiej Szkole Filmowej,   Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, Akademii Teatralnej w Warszawie i wielu innych uczelniach w Polsce, a także w Europie- m.in. w  Wiedniu, Londynie, Paryżu.

Kto uczy w Miarce?

Uczy tutaj wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Większość pracowników osiągnęło stopień nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele mają kwalifikacje do nauczania dwóch, a niektórzy trzech przedmiotów. Uczą przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych w języku angielskim. Stale doskonalą swój warsztat pracy, kończąc studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, uczestnicząc w konferencjach i warsztatach. Pracują z uczniem zdolnym i uczniem wymagającym wsparcia, prowadząc bezpłatne konsultacje i zajęcia pozalekcyjne. Współtworzą projekty, programy edukacyjne i innowacje pedagogiczne oraz są opiekunami indywidualnego toku nauki. Współpracują z uczniami w zakresie samorządności i samodzielności, angażując się w projekty o charakterze społecznym, obywatelskim, patriotycznym, ekologicznym, regionalnym. Są wielokrotnie wyróżniani nagrodami i medalami- Nagrodą Ministra, Śląskiego Kuratora Oświaty, Nagrodą Prezydenta Miasta Żory, Nagrodą Dyrektora, medalem KEN, za długoletnia służbę, podziękowaniami i listami gratulacyjnymi.

Print Friendly, PDF & Email