Your message has been sent, you will be contacted soon
"MIARKA" Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki Technikum nr 4 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Call Me Now!

Zamknij

 

Klasa 1A „Politechniczna” – dwujęzyczna z drugim językiem wykładowym angielskim

 

 

 Obowiązuje test kompetencji językowych z języka angielskiego – 8 czerwca 2017 r. godzina 13.00.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka

Języki obce:

 • pierwszy język obcy – język angielski
 • drugi język obcy – język niemiecki/język hiszpański/język francuski/język włoski

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

 • geografia
 • wiedza o kulturze

Przedmioty uzupełniające:

 • historia i społeczeństwo
 • matematyka stosowana

Informacje dla kandydatów do klas dwujęzycznych z językiem angielskim

Co to są klasy dwFlaga_Wielkiej_Brytaniiujęzyczne z językiem angielskim?

Klasy dwujęzyczne to klasy, w których uczniowie maja rozszerzoną liczbę godzin języka angielskiego. Język angielski służy do przyswajania sobie czegoś więcej niż tylko samego języka. To edukacyjna przygoda pozwalająca na wszechstronny rozwój osobowości oraz naukę odpowiedzialności i otwartości wobec ludzi i świata. Nauczanie dwujęzyczne pozwala na stosowanie języka obcego w szerokim zakresie również jako narzędzia do poszerzania wiedzy z innych przedmiotów.

Dlaczego warto wybrać klasę dwujęzyczną z językiem angielskim w naszym Liceum?

Język angielski często określany jest jako pierwszy uniwersalny język ludzkości. Coraz częściej widoczny jest  także jego wpływ na inne języki, także język polski. W czasach gdy prawie każdy uczy się języka angielskiego, bardzo trudno wyróżnić się jego lepszą znajomością, dlatego każda dodatkowa godzina poświęcona zgłębianiu języka przynosi ze sobą wiele korzyści: nie tylko większą wiedzę, ale i pewność siebie oraz swobodę w stosowaniu języka obcego w różnych sytuacjach życia codziennego, szkolnego i zawodowego.

Informacje dodatkowe:

Klasa z rozszerzeniem matematyki, fizyki, informatyki i języka angielskiego. Przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi. Nauka stwarza możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Pozwala na zdobywanie wiedzy o prawidłowościach w przyrodzie i metodach ich poznawania oraz stosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów naukowych. Klasa przygotowuje w szczególności do studiów technicznych na politechnice, zwłaszcza na wydziałach: fizyki technicznej, matematyki stosowanej (nanotechnologia), elektroniki, telekomunikacji, informatyki, elektrotechniki i automatyki, mechanicznym, inżynierii lądowej i środowiska oraz do studiów ekonomicznych i uniwersyteckich.

Nauka w tej klasie pozwala na:

 • kontynuację edukacji na uczelniach wyższych, szczególnie na kierunkach technicznych,

 • studiowanie wybranego kierunku w języku angielskim

 • udział w konkursach, zawodach, turniejach, olimpiadach z przedmiotów kierunkowych: matematyki, fizyki, informatyki, języka angielskiego (np. Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego, Międzynarodowy Kangur Matematyczny, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX)

 • udział w zajęciach laboratoryjnych, warsztatach, wykładach na uczelniach wyższych w ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim i Politechniką Śląską

 • realizację projektów edukacyjnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym (Urodziny Ludolfiny, Dni Kultury i Nauki, Sobotnie spotkania z Matematyką, Szkoła Promująca Zdrowie)

Informacje o szkole

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach – jedna z najlepszych szkół na Śląsku w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 czasopisma „Perspektywy”

Miarka to szkoła dla uczniów, którzy:
  • są ambitni,
  • posługują się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie,
  • chętnie uczą się języków obcych,
  • mają wiele różnorodnych talentów,
  • chcą się rozwijać,
  • marzą o poznaniu świata,
  • lubią podróżować,
  • są kreatywni i odważni,
  • potrafią współpracować w zespołach,
  • respektują podstawowe zasady etyki i kultury bycia,
  • chcą pomagać innym/ potrafią się dzielić z innymi,
  • chcą studiować na ciekawych kierunkach w Polsce i poza jej granicami
Co nas wyróżnia:
  • tradycja,
  • sławni absolwenci,
  • bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego,
  • wysokie EWD (znaczący przyrost wiedzy),
  • laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad i konkursów,
  • liczne tytuły i certyfikaty: Szkoła Zaangażowana Społecznie, ELL w zakresie innowacyjności w nauczaniu języków obcych, Śląska Szkoła Jakości, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła w Ruchu, Brązowa Szkoła 2013, Brązowa Szkoła 2014, Brązowa Szkoła 2015,
  • klasy dwujęzyczne,
  • szeroka oferta języków obcych: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski
  • współpraca z uczelniami wyższymi, patronat w edukacji (Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Techniczną, Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej),
  • ścisła współpraca z instytucjami lokalnymi (Urząd Miasta, Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Miejskie, SZS, Miejska Biblioteka Publiczna, Komenda Miejska Straży Pożarnej, Komenda Miejska Policji, Sąd Rejonowy w Żorach, PUP, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Żorska Izba Gospodarcza, Centrum Organizacji Pozarządowych, MOSiR, MOPS, Hospicjum im. Jana Pawła II),
  • realizacja innowacji pedagogicznej: „Śląsk – moje miejsce”,
  • realizacja indywidualnego toku/programu nauki,
  • organizacja przedsięwzięć szkolnych:Dni Kultury i Nauki, wigilia szkolna, Dzień Ziemi, Europejski Dzień Języków, Dzień Edukacji Narodowej, Miarkowy Przegląd Filmowy, akcje charytatywne i wolontariat,
  • organizacja imprez środowiskowych: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „Discover Canada”, Gimpel Czad, Festyn Miarkowy, ognisko patriotyczne, Dzień Otwarty,
  • działalność chóru: „Voce Segreto”,
  • prowadzenie audycji w Radiu Żory,
  • wymiany międzynarodowe z Niemcami, Francją i Czechami,
  • wycieczki do stolic europejskich: Paryża, Londynu, Pragi, Berlina,
  • Sobotnie Spotkania Maturalne z matematyką, chemią, biologią, historią,
  • współpraca z CEO w realizacji projektów i programów edukacyjnych,
  • edukacja prawna, realizacja projektu „Street Low”,
  • funkcjonowanie Szkolnego Klubu Debat Oxfordzkich,
  • zajęcia pozalekcyjne, warsztaty przedmiotowe,
  • spotkania z ludźmi świata nauki, pracy, biznesu, sztuki,
  • aktywny samorząd uczniowski,
  • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
  • internet w całej szkole,
  • dziennik elektroniczny,
  • pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny (laptopy, telewizory LCD, projektory multimedialne, tablice interaktywne, tablety, mikroskopy elektroniczne),
  • bogate zbiory biblioteczne,
  • nowoczesne boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową,
  • monitoring wizyjny,
  • szafki w szatniach,
  • życzliwa atmosfera,

Czego oczekujemy od kandydata:

 • aktywności w życiu szkoły
 • rzetelnej nauki
 • samodzielności i odpowiedzialności
 • przestrzegania regulaminów szkoły
 • kultury osobistej
Oferujemy wysoki poziom nauczania, bogate życie kulturalne, ciekawe imprezy szkolne, które i Ty możesz urozmaicić swoim pomysłem lub talentem
Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godz: od 8:00 do 15:00. Nabór odbywa się drogą elektroniczną oraz w przygotowanych punktach naboru na terenie szkoły. Informacji można zasięgnąć na stronie internetowej szkoły 1lo.zory.pl lub pod numerem telefonu 32-43-42-933

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email