Your message has been sent, you will be contacted soon
"MIARKA" Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki Technikum nr 4 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Call Me Now!

Zamknij

Klasa 1AT – Technik gazownictwa

 

 

 

 

 

Kwalifikacje:

 • Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
 • Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka

Języki obce:

 • pierwszy język obcy – język angielski
 • drugi język obcy – język niemiecki/język hiszpański

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

Przedmiot uzupełniający:

 • historia i społeczeństwo

Informacje dodatkowe:

Klasa objęta patronatem, jedyna w województwie śląskim, jedna z kilku w Polsce.

Zapewnione: praktyki zawodowe, opieka merytoryczna specjalistów w zakresie gazownictwa, wsparcie Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu.

W szkole powstanie pracownia sieci gazowych, współfinansowana przez Polską Spółkę Gazownictwa Spółkę   z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Praktyki zawodowe: Polska Spółka Gazownicza Spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

 

Informacje dodatkowe:

Gazownictwo w Polsce ma bogate tradycje, potencjał i możliwości rozwoju. Absolwenci tego kierunku są poszukiwani przez pracodawców szeroko pojętej branż gazowniczej, stanowią kadrę techniczną sektora paliwowo-energetycznego. Kształcenie w tym zawodzie da Ci kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie m.in. w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. oraz w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych branży gazowniczej. 

Technik gazownictwa zajmuje się:

 • organizowaniem i wykonywaniem robót związanych z budową sieci i montażem instalacji gazowych
 • przygotowywaniem sieci i instalacji gazowych do odbioru technicznego
 • instalowaniem, uruchamianiem i kontrolowaniem stanu technicznego urządzeń gazowych
 • obsługą sieci, urządzeń i instalacji gazowych
 • wykonywaniem konserwacji, napraw oraz modernizacji sieci, urządzeń i instalacji gazowych
 • lokalizowaniem oraz usuwaniem awarii sieci i instalacji gazowych

Technik gazownictwa może kontynuować naukę:

 • na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie
 • na Politechnice Poznańskiej
 • na Politechnice Wrocławskiej
 • na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
 • na Politechnice Gdańskiej
 • i na wielu innych uczelniach technicznych

Nauka w tej klasie pozwala na podjęcie pracy:

 • w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności
 • sieci gazowych
 • w stacjach gazowych
 • w tłoczniach / magazynach gazu
 • w przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych
 • w biurach projektowych
 • w ramach własnej działalności gospodarczej

Informacje o szkole

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach – jedna z najlepszych szkół na Śląsku w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 czasopisma „Perspektywy”

Miarka to szkoła dla uczniów, którzy:
  • są ambitni,
  • posługują się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie,
  • chętnie uczą się języków obcych,
  • mają wiele różnorodnych talentów,
  • chcą się rozwijać,
  • marzą o poznaniu świata,
  • lubią podróżować,
  • są kreatywni i odważni,
  • potrafią współpracować w zespołach,
  • respektują podstawowe zasady etyki i kultury bycia,
  • chcą pomagać innym/ potrafią się dzielić z innymi,
  • chcą studiować na ciekawych kierunkach w Polsce i poza jej granicami
Co nas wyróżnia:
  • tradycja,
  • sławni absolwenci,
  • bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego,
  • wysokie EWD (znaczący przyrost wiedzy),
  • laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad i konkursów,
  • liczne tytuły i certyfikaty: Szkoła Zaangażowana Społecznie, ELL w zakresie innowacyjności w nauczaniu języków obcych, Śląska Szkoła Jakości, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła w Ruchu, Brązowa Szkoła 2013, Brązowa Szkoła 2014, Brązowa Szkoła 2015,
  • klasy dwujęzyczne,
  • szeroka oferta języków obcych: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski
  • współpraca z uczelniami wyższymi, patronat w edukacji (Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Techniczną, Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej),
  • ścisła współpraca z instytucjami lokalnymi (Urząd Miasta, Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Miejskie, SZS, Miejska Biblioteka Publiczna, Komenda Miejska Straży Pożarnej, Komenda Miejska Policji, Sąd Rejonowy w Żorach, PUP, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Żorska Izba Gospodarcza, Centrum Organizacji Pozarządowych, MOSiR, MOPS, Hospicjum im. Jana Pawła II),
  • realizacja innowacji pedagogicznej: „Śląsk – moje miejsce”,
  • realizacja indywidualnego toku/programu nauki,
  • organizacja przedsięwzięć szkolnych: Dni Kultury i Nauki, wigilia szkolna, Dzień Ziemi, Europejski Dzień Języków, Dzień Edukacji Narodowej, Miarkowy Przegląd Filmowy, akcje charytatywne i wolontariat,
  • organizacja imprez środowiskowych: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „Discover Canada”, Gimpel Czad, Festyn Miarkowy, ognisko patriotyczne, Dzień Otwarty,
  • działalność chóru: „Voce Segreto”,
  • prowadzenie audycji w Radiu Żory,
  • wymiany międzynarodowe z Niemcami, Francją i Czechami,
  • wycieczki do stolic europejskich: Paryża, Londynu, Pragi, Berlina,
  • Sobotnie Spotkania Maturalne z matematyką, chemią, biologią, historią,
  • współpraca z CEO w realizacji projektów i programów edukacyjnych,
  • edukacja prawna, realizacja projektu „Street Low”,
  • funkcjonowanie Szkolnego Klubu Debat Oxfordzkich,
  • zajęcia pozalekcyjne, warsztaty przedmiotowe,
  • spotkania z ludźmi świata nauki, pracy, biznesu, sztuki,
  • aktywny samorząd uczniowski,
  • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
  • internet w całej szkole,
  • dziennik elektroniczny,
  • pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny (laptopy, telewizory LCD, projektory multimedialne, tablice interaktywne, tablety, mikroskopy elektroniczne),
  • bogate zbiory biblioteczne,
  • nowoczesne boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową,
  • monitoring wizyjny,
  • szafki w szatniach,
  • życzliwa atmosfera,

Czego oczekujemy od kandydata:

 • aktywności w życiu szkoły
 • rzetelnej nauki
 • samodzielności i odpowiedzialności
 • przestrzegania regulaminów szkoły
 • kultury osobistej
Oferujemy wysoki poziom nauczania, bogate życie kulturalne, ciekawe imprezy szkolne, które i Ty możesz urozmaicić swoim pomysłem lub talentem
Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godz.: od 8:00 do 15:00. Nabór odbywa się drogą elektroniczną oraz w przygotowanych punktach naboru na terenie szkoły. Informacji można zasięgnąć na stronie internetowej szkoły 1lo.zory.pl lub pod numerem telefonu 32-43-42-933

Print Friendly, PDF & Email