Your message has been sent, you will be contacted soon
"MIARKA" Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki Technikum nr 4 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Call Me Now!

Zamknij

Klasa 1BT/2 – dwujęzyczna – Technik realizacji nagrań i nagłośnień

 

Obowiązuje test kompetencji językowych z języka angielskiego – 8 czerwca 2017 r. godzina 13.00.

Kwalifikacje:

 • Realizacja nagrań
 • Realizacja nagłośnień

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka

Języki obce:

 • pierwszy język obcy – język angielski
 • drugi język obcy – język niemiecki/język hiszpański

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

 • biologia
 • wiedza o kulturze

Przedmiot uzupełniający:

 • historia i społeczeństwo

Informacje dla kandydatów do klas dwujęzycznych z językiem angielskim

Co to są klasy dwFlaga_Wielkiej_Brytaniiujęzyczne z językiem angielskim?

Klasy dwujęzyczne to klasy, w których uczniowie maja rozszerzoną liczbę godzin języka angielskiego. Język angielski służy do przyswajania sobie czegoś więcej niż tylko samego języka. To edukacyjna przygoda pozwalająca na wszechstronny rozwój osobowości oraz naukę odpowiedzialności i otwartości wobec ludzi i świata. Nauczanie dwujęzyczne pozwala na stosowanie języka obcego w szerokim zakresie również jako narzędzia do poszerzania wiedzy z innych przedmiotów.

Dlaczego warto wybrać klasę dwujęzyczną z językiem angielskim w naszym Technikum?

Język angielski często określany jest jako pierwszy uniwersalny język ludzkości. Coraz częściej widoczny jest  także jego wpływ na inne języki, także język polski. W czasach gdy prawie każdy uczy się języka angielskiego, bardzo trudno wyróżnić się jego lepszą znajomością, dlatego każda dodatkowa godzina poświęcona zgłębianiu języka przynosi ze sobą wiele korzyści: nie tylko większą wiedzę, ale i pewność siebie oraz swobodę w stosowaniu języka obcego w różnych sytuacjach życia codziennego, szkolnego i zawodowego.

Informacje dodatkowe:

Praktyki zawodowe: Miejski Ośrodek Kultury, Kino „Scena Na Starówce”, „Radio Żory”

Współpraca: Państwowa Szkoła Muzyczna w Żorach, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Estrada Rybnicka, Uniwersytet Śląski w Katowicach (umowa o współpracy), Radio eM.

 

Zawód technik realizacji nagrań i nagłośnień kształci osoby zdolne do przygotowania jej zarówno w ramach olbrzymich korporacji, jak i na drodze indywidualnej. Jest to możliwe dzięki rozwijającej się komputerowej technologii rejestracji i edycji dźwięku.

Technik realizacji nagrań i nagłośnień jest profilowany zarówno na działania studyjne (nagranie, montaż), jak i plenerowe (koncerty), które stają się coraz bardziej popularną formą rozrywki. Elastyczność techników wykształconych w tym zawodzie pozwala na zaangażowanie ich do wielu różnych zadań związanych z dźwiękiem, które zmieniają się sezonowo (np. plenerowe imprezy w lecie, nagrania muzyczne w zimie).

Technik realizacji nagrań i nagłośnień jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • realizowanie nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku;
 • obsługiwanie systemu MIDI;
 • realizowanie nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku;
 • organizacja i planowanie rozmieszczania systemów nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku, zarówno na imprezach plenerowych jak i w pomieszczeniach czy salach koncertowych.;
 • konfigurowanie i obsługa konsolet mikserskich do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu – przygotowuje i obsługuje systemy mikrofonowe. Stosuje różne sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku;
 • współpraca ze specjalistami w trakcie prac nagłośnieniowych;
 • ponadto, rejestruje, montuje, przetwarza i archiwizuje materiał dźwiękowy. 

Absolwent w zależności od zainteresowań i predyspozycji może kontynuować naukę na uczelniach zarówno technicznych jak i artystycznych o specjalizacji „Realizacja dźwięku”, podjąć zatrudnienie przy produkcji nagrań fonograficznych, organizacji różnorodnych imprez muzycznych, spektakli teatralnych, filmów (fabularnych, dokumentalnych, reklamowych), programów radiowych i telewizyjnych.

Absolwent takiej szkoły będzie obeznany z właściwościami słuchu ludzkiego, pomiarami akustyki pomieszczeń i technikami mikrofonowania. Bez problemu zorganizuje plan nagraniowy, dobierze odpowiednie mikrofony i obsłuży konsolety mikserskie. Rozpozna także style muzyczne. Absolwenci zawodu technik realizacji nagrań i nagłośnień mogą pracować praktycznie w każdym miejscu, w którym produkowany jest dźwięk. Ich uniwersalne przygotowanie pozwala na szybkie przebranżowienie się i dostosowanie do nowych standardów produkcji lub wymagań technicznych.

Informacje o szkole

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach – jedna z najlepszych szkół na Śląsku w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 czasopisma „Perspektywy”

Miarka to szkoła dla uczniów, którzy:
  • są ambitni,
  • posługują się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie,
  • chętnie uczą się języków obcych,
  • mają wiele różnorodnych talentów,
  • chcą się rozwijać,
  • marzą o poznaniu świata,
  • lubią podróżować,
  • są kreatywni i odważni,
  • potrafią współpracować w zespołach,
  • respektują podstawowe zasady etyki i kultury bycia,
  • chcą pomagać innym/ potrafią się dzielić z innymi,
  • chcą studiować na ciekawych kierunkach w Polsce i poza jej granicami
Co nas wyróżnia:
  • tradycja,
  • sławni absolwenci,
  • bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego,
  • wysokie EWD (znaczący przyrost wiedzy),
  • laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad i konkursów,
  • liczne tytuły i certyfikaty: Szkoła Zaangażowana Społecznie, ELL w zakresie innowacyjności w nauczaniu języków obcych, Śląska Szkoła Jakości, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła w Ruchu, Brązowa Szkoła 2013, Brązowa Szkoła 2014, Brązowa Szkoła 2015,
  • klasy dwujęzyczne,
  • szeroka oferta języków obcych: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski
  • współpraca z uczelniami wyższymi, patronat w edukacji (Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Techniczną, Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej),
  • ścisła współpraca z instytucjami lokalnymi (Urząd Miasta, Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Miejskie, SZS, Miejska Biblioteka Publiczna, Komenda Miejska Straży Pożarnej, Komenda Miejska Policji, Sąd Rejonowy w Żorach, PUP, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Żorska Izba Gospodarcza, Centrum Organizacji Pozarządowych, MOSiR, MOPS, Hospicjum im. Jana Pawła II),
  • realizacja innowacji pedagogicznej: „Śląsk – moje miejsce”,
  • realizacja indywidualnego toku/programu nauki,
  • organizacja przedsięwzięć szkolnych: Dni Kultury i Nauki, wigilia szkolna, Dzień Ziemi, Europejski Dzień Języków, Dzień Edukacji Narodowej, Miarkowy Przegląd Filmowy, akcje charytatywne i wolontariat,
  • organizacja imprez środowiskowych: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „Discover Canada”, Gimpel Czad, Festyn Miarkowy, ognisko patriotyczne, Dzień Otwarty,
  • działalność chóru: „Voce Segreto”,
  • prowadzenie audycji w Radiu Żory,
  • wymiany międzynarodowe z Niemcami, Francją i Czechami,
  • wycieczki do stolic europejskich: Paryża, Londynu, Pragi, Berlina,
  • Sobotnie Spotkania Maturalne z matematyką, chemią, biologią, historią,
  • współpraca z CEO w realizacji projektów i programów edukacyjnych,
  • edukacja prawna, realizacja projektu „Street Low”,
  • funkcjonowanie Szkolnego Klubu Debat Oxfordzkich,
  • zajęcia pozalekcyjne, warsztaty przedmiotowe,
  • spotkania z ludźmi świata nauki, pracy, biznesu, sztuki,
  • aktywny samorząd uczniowski,
  • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
  • internet w całej szkole,
  • dziennik elektroniczny,
  • pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny (laptopy, telewizory LCD, projektory multimedialne, tablice interaktywne, tablety, mikroskopy elektroniczne),
  • bogate zbiory biblioteczne,
  • nowoczesne boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową,
  • monitoring wizyjny,
  • szafki w szatniach,
  • życzliwa atmosfera,

Czego oczekujemy od kandydata:

 • aktywności w życiu szkoły
 • rzetelnej nauki
 • samodzielności i odpowiedzialności
 • przestrzegania regulaminów szkoły
 • kultury osobistej
Oferujemy wysoki poziom nauczania, bogate życie kulturalne, ciekawe imprezy szkolne, które i Ty możesz urozmaicić swoim pomysłem lub talentem
Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godz.: od 8:00 do 15:00. Nabór odbywa się drogą elektroniczną oraz w przygotowanych punktach naboru na terenie szkoły. Informacji można zasięgnąć na stronie internetowej szkoły 1lo.zory.pl lub pod numerem telefonu 32-43-42-933
Print Friendly, PDF & Email