Klasa 1AT – Technik gazownictwa

logo-300x183

Kwalifikacje:

 • Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
 • Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka/chemia

Przedmiot uzupełniający:

 • historia i społeczeństwo

Języki obce:

 • pierwszy język obcy – język angielski
 • drugi język obcy – język niemiecki lub język wloski
Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

Praktyki zawodowe:

 •  Polska Spółka Gazownicza Spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

Informacje dodatkowe:

Klasa objęta patronatem, jedyna w województwie śląskim, jedna z kilku w Polsce.
Zapewnione: praktyki zawodowe, opieka merytoryczna specjalistów w zakresie gazownictwa, wsparcie Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu.
W szkole powstanie pracownia sieci gazowych, współfinansowana przez Polską Spółkę Gazownictwa Spółkę   z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.
W ramach współpracy z Żorską Izbą Gospodarczą najlepsi uczniowie będą uczestniczyli w zagranicznych stażach zawodowych we Włoszech, Niemczech i na Węgrzech.
Gazownictwo w Polsce ma bogate tradycje, potencjał i możliwości rozwoju. Absolwenci tego kierunku są poszukiwani przez pracodawców szeroko pojętej branż gazowniczej, stanowią kadrę techniczną sektora paliwowo-energetycznego. Kształcenie w tym zawodzie da Ci kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie m.in. w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. oraz w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych branży gazowniczej.
Technik gazownictwa zajmuje się:
 • organizowaniem i wykonywaniem robót związanych z budową sieci i montażem instalacji gazowych
 • przygotowywaniem sieci i instalacji gazowych do odbioru technicznego
 • instalowaniem, uruchamianiem i kontrolowaniem stanu technicznego urządzeń gazowych
 • obsługą sieci, urządzeń i instalacji gazowych
 • wykonywaniem konserwacji, napraw oraz modernizacji sieci, urządzeń i instalacji gazowych
 • lokalizowaniem oraz usuwaniem awarii sieci i instalacji gazowych
Technik gazownictwa może kontynuować naukę:
 • na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie
 • na Politechnice Poznańskiej
 • na Politechnice Wrocławskiej
 • na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
 • na Politechnice Gdańskiej
 • i na wielu innych uczelniach technicznych
Nauka w tej klasie pozwala na podjęcie pracy:
 • w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności
 • sieci gazowych
 • w stacjach gazowych
 • w tłoczniach / magazynach gazu
 • w przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych
 • w biurach projektowych
 • w ramach własnej działalności gospodarczej