Klasa 1B „Politechniczna”

 

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka

Przedmioty uzupełniające:

 • historia i społeczeństwo
 • matematyka stosowana

Języki obce:

 • pierwszy język obcy – język angielski
 • drugi język obcy – język niemiecki/język hiszpański/język francuski/język włoski
Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

Informacje dodatkowe:

Nauka w klasie o tych rozszerzeniach pomoże uczniowi rozwijać zainteresowania przedmiotami ścisłymi oraz umożliwi kształcenie na kierunkach ścisłych. Przygotuje też  do zdania matury w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki  co umożliwia dostanie się na studia techniczne, matematykę, ekonomię, astronomię, informatykę i fizykę itp.
To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi. Ten profil ułatwi dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych i informatycznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą, a ta tendencja jeszcze przez długie lata nie ulegnie zmianie. Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy również:
 • matematykę stosowaną – od klasy drugiej,
 •  wyjazdy na wykłady z matematyki, informatyki, fizyki lub geografii między innymi na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym i Politechnice Śląskiej,
 • zajęcia kółka matematycznego, informatycznego, geograficznego i  fizycznego,
 • wyjazdy do Elektrowni Łaziska, Muzeum Techniki w Ostrawie, Planetarium Śląskiego
Organizujemy i bierzemy udział w licznych konkursach, np.:
 • Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z matematyki i fizyki,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny PANGEA, Kangur
 • Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotów Ścisłych Sowa Matematyczna, Olimpiada Matematyczna
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic”.
Klasy o tym profilu są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.:
 • automatykę i robotykę,
 • fizykę stosowaną,
 • mechatronikę,
 • informatykę,
 • astronomię,
 • fizykę medyczną,
 • matematykę,
 • budownictwo,
 • architekturę,
 • ekonomię,
 • elektrotechnikę,
 • telekomunikację,
 • prawo,
 • medycynę