Klasa 1BT/1 – Technik analityk

1bt2

Kwalifikacje:

 • Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
 • Wykonywanie badań analitycznych

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • chemia

Przedmiot uzupełniający:

 • historia i społeczeństwo

Języki obce:

 • pierwszy język obcy – język angielski
 • drugi język obcy – język niemiecki/język włoski
Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

Praktyki zawodowe:

 •  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach

Informacje dodatkowe:

W ramach współpracy z Żorską Izbą Gospodarczą najlepsi uczniowie będą uczestniczyli w zagranicznych stażach zawodowych we Włoszech, Niemczech i na Węgrzech.
Współpraca: Urząd Miasta w Żorach , Uniwersytet Śląski – umowa o współpracy, Politechnika Śląska – umowa, Immuniq Spółka SA. Żory
Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Wykorzystuje do tego współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych. Zawód należy do branży chemicznej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu. Przemysł chemiczny w Polsce zalicza się od wielu lat do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Rozwój nowych technologii wiąże się z koniecznością funkcjonowania laboratoriów analitycznych nadzorujących procesy produkcji.
Technik analityk powinien posiadać sprawność manualną, która jest niezbędna przy pobieraniu próbek i pracy w laboratorium chemicznym.
Przy ocenie wyników eksperymentu potrzebna jest spostrzegawczość, zdolność logicznego myślenia
i umiejętność wyciągania wniosków. Dokumentowanie pracy technika analityka wymaga dokładności i systematyczności.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik analityk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
2) pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
3) wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
4) wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych.
Nauka w tej klasie pozwala na podjęcie pracy:
 • w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, klinicznych,
 • w laboratoriach wykonujących analizy i badania dla różnych gałęzi przemysłu, np. rolniczego, farmaceutycznego, petrochemicznego, spożywczego, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, włókien sztucznych, kosmetycznego, spożywczym (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), ochrony środowiska(analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery).
 • laboratoriach prowadzących badania związane z ochroną środowiska,
 • laboratoriach badawczych i specjalistycznych
Możliwości studiowania.
Zdobyte wiadomości z wiedzy ogólnokształcącej pozwalają studiować na dowolnym kierunku. Po skończonej szkole można kontynuować naukę na licznych kierunkach, np. chemicznych, medycznych, analitycznych, biologicznych, fizjoterapii, biotechnologii, kosmetologii, farmacji.