Klasa 1BT/2 – Technik realizacji nagrań i nagłośnień

Kwalifikacje:

 • Realizacja nagrań
 • Realizacja nagłośnień

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka

Przedmiot uzupełniający:

 • historia i społeczeństwo

Języki obce:

 • pierwszy język obcy – język angielski
 • drugi język obcy – język niemiecki/język włoski
Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

Praktyki zawodowe:

 • Miejski Ośrodek Kultury,
 • Kino „Scena Na Starówce”,
 • „Radio Żory”,
 • Estrada Rybnicka

Informacje dodatkowe:

W ramach współpracy z Żorską Izbą Gospodarczą najlepsi uczniowie będą uczestniczyli w zagranicznych stażach zawodowych we Włoszech, Niemczech i na Węgrzech.
Współpraca: Państwowa Szkoła Muzyczna w Żorach, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Estrada Rybnicka, Uniwersytet Śląski w Katowicach (umowa o współpracy).
Zawód technik realizacji nagrań i nagłośnień kształci osoby zdolne do przygotowania jej zarówno w ramach olbrzymich korporacji, jak i na drodze indywidualnej. Jest to możliwe dzięki rozwijającej się komputerowej technologii rejestracji i edycji dźwięku.
Technik realizacji nagrań i nagłośnień jest profilowany zarówno na działania studyjne (nagranie, montaż), jak i plenerowe (koncerty), które stają się coraz bardziej popularną formą rozrywki. Elastyczność techników wykształconych w tym zawodzie pozwala na zaangażowanie ich do wielu różnych zadań związanych z dźwiękiem, które zmieniają się sezonowo (np. plenerowe imprezy w lecie, nagrania muzyczne w zimie).
Technik realizacji nagrań i nagłośnień jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • realizowanie nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku;
 • obsługiwanie systemu MIDI;
 • realizowanie nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku;
 • organizacja i planowanie rozmieszczania systemów nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku, zarówno na imprezach plenerowych jak i w pomieszczeniach czy salach koncertowych.;
 • konfigurowanie i obsługa konsolet mikserskich do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu – przygotowuje i obsługuje systemy mikrofonowe. Stosuje różne sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku;
 • współpraca ze specjalistami w trakcie prac nagłośnieniowych;
 • ponadto, rejestruje, montuje, przetwarza i archiwizuje materiał dźwiękowy.
Absolwent w zależności od zainteresowań i predyspozycji może kontynuować naukę na uczelniach zarówno technicznych jak i artystycznych o specjalizacji „Realizacja dźwięku”, podjąć zatrudnienie przy produkcji nagrań fonograficznych, organizacji różnorodnych imprez muzycznych, spektakli teatralnych, filmów (fabularnych, dokumentalnych, reklamowych), programów radiowych i telewizyjnych.
Absolwent takiej szkoły będzie obeznany z właściwościami słuchu ludzkiego, pomiarami akustyki pomieszczeń i technikami mikrofonowania. Bez problemu zorganizuje plan nagraniowy, dobierze odpowiednie mikrofony i obsłuży konsolety mikserskie. Rozpozna także style muzyczne. Absolwenci zawodu technik realizacji nagrań i nagłośnień mogą pracować praktycznie w każdym miejscu, w którym produkowany jest dźwięk. Ich uniwersalne przygotowanie pozwala na szybkie przebranżowienie się i dostosowanie do nowych standardów produkcji lub wymagań technicznych.