Klasa 1C „Prawniczo – dziennikarska” – dwujęzyczna z drugim językiem wykładowym angielskim

Obowiązuje test kompetencji językowych z języka angielskiego – 7 czerwca 2018 r. godzina 13.00.

Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

 • geografia
 • przyroda
 • wiedza o społeczeństwie Kanady
 • wiedza o kulturze

Przedmioty uzupełniające:

 • przyroda
 • edukacja prawna lub zajęcia dziennikarskie
 • wiedza o społeczeństwie Kanady

Języki obce:

 • pierwszy język obcy – język angielski
 • drugi język obcy – język niemiecki/język hiszpański/język francuski/język włoski
Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

Informacje dodatkowe:

Klasa prawniczo – dziennikarska jest adresowana do uczniów, którzy wykazują zainteresowania przedmiotami humanistycznymi. Jest to klasa autorska istniejąca już od 10 lat i po modyfikacjach programu nieustannie cieszy się dużym zainteresowaniem. Proces kształcenia w tych oddziałach skupia się na przygotowaniu do studiów typu:

 • prawo,
 • dziennikarstwo,
 • politologia,
 • stosunki międzynarodowe,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • kulturoznawstwo,
 • historia,
 • komunikacja społeczna,
 • zarządzanie mediami,
 • marketing,
 • reklama,
 • public relations,
 • lingwistyka,
 • reżyseria,
 • aktorstwo

Uczniowie biorą udział w realizacji projektów dydaktyczno – naukowych i popularyzatorskich z zakresu przedmiotów kierunkowych oraz w licznych konkursach i olimpiadach. Realizując proces dydaktyczny, współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim, gdzie uczniowie uczestniczą w sesjach naukowych. W klasie tej szczególną uwagę zwraca się na rozwój osobisty ucznia, przygotowanie do wystąpień publicznych, kształcenie umiejętności miękkich najbardziej poszukiwanych przez pracodawców.

Klasa jest objęta patronatem Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego, szczególnie współpracujemy z Zakładem Studiów Kanadyjskich, realizując wspólnie programy i projekty edukacyjne.

Mając na uwadze zdobycie umiejętności praktycznych uczniów, współpracujemy z Sądem Rejonowym w Żorach, kancelariami adwokackimi, redakcjami: Miejskim Radiem Internetowym Radio Żory, stacjami telewizyjnymi, dziennikarzami. Uczniowie mają możliwość odbywania praktyk wolontariackich – w Sądzie Rejonowym w Żorach, Miejskim Radiu Internetowym i kancelariach adwokackich.