Klasa 1E „Przyrodnicza, eksperymentalna”

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia
 • język angielski

Przedmiot uzupełniający:

 • historia i społeczeństwo
 • metoda eksperymentu naukowego w przedmiotach przyrodniczych

Języki obce:

 • pierwszy język obcy – język angielski
 • drugi język obcy – język niemiecki/język hiszpański/język francuski/język włoski
Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

Informacje dodatkowe:

Profil klasy ma na celu wszechstronne przygotowanie ucznia do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych i medycznych np.
 • biologia,
 • biotechnologia,
 • ochrona środowiska,
 • leśnictwo,
 • architektura krajobrazu,
 • psychologia,
 • chemia,
 • medycyna,
 • ratownictwo medyczne,
 • pielęgniarstwo,
 • fizjoterapia,
 • farmacja,
 • kosmetologia,
 • analityka medyczna i pokrewne.
Dodatkowo ofertę wzbogacają zajęcia z metody eksperymentu w przedmiotach przyrodniczych –  głównie w biologii i chemii, dzięki którym uczeń pozna zasady prowadzenia badań, analizy i wnioskowania, a także pisania prac badawczych. Wybierając tę klasę uczeń ma dodatkową możliwość zajęć fakultatywnych z j. łacińskiego. Podstawy łaciny pomogą uczniom w nauce języków nowożytnych, w przyswajaniu terminów słownictwa biologicznego i medycznego. W ramach zajęć uczeń pozna różne metody pracy  –  warsztatową, laboratoryjną, zajęcia terenowe itp.
Nauka w tej klasie pozwala na:
 • kontynuację edukacji na uczelniach wyższych, szczególnie na medycznych,
 • uczenie się przez doświadczenie dzięki zajęciom laboratoryjnym, warsztatom, zajęciom terenowym, wycieczkom przedmiotowym (m.in. wyjazdy do palmiarni, Muzeum Anatomii, Centrum Nauki Kopernik, ogrodu zoologicznego, ogrodu botanicznego)
 • udział w konkursach, zawodach, turniejach, olimpiadach przedmiotowych (np. Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Ekologiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Zdrowego Żywienia, PCK)
 • udział w wykładach i zajęciach ćwiczeniowych na uczelniach wyższych (Uniwersytecie Śląskim, Śląskim Uniwersytecie Medycznym)
 • realizację projektów edukacyjnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym (Mam haka na raka, Pola Nadziei, Szkoła Promująca Zdrowie, Dzień Ziemi, Sobotnie spotkania z Chemią i Biologią, Ogólnopolska Kampania „Drugie życie” , Dni Kultury i Nauki)