Your message has been sent, you will be contacted soon
"MIARKA" Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki  Technikum nr 4 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Call Me Now!

Zamknij


W ramach projektu STOP SMOG w naszej szkole odbędą się następujące
wydarzenia:

– wykład prowadzony przez dr inż. Annę Mainkę z Politechniki Śląskiej na
temat źródeł emisji niskiej i jej wpływu na organizm człowieka. Wykład
skierowany dla uczniów klas biologiczno-chemicznych, na który zaproszeni
będą uczniowie innych żorskich szkół ponadgimnazjalnych;

– warsztaty dla grup uczniów na temat emisji niskiej przygotowujące
uczniów do przeprowadzenia akcji informacyjnej w młodszych klasach
żorskich szkół podstawowych;

– akcja sadzenia drzew i krzewów  – „Kwiatki dla Miarki”.

 

Wykład i warsztaty na temat wpływu emisji niskiej na organizm człowieka

W dniu 17 października gościliśmy w szkole panią dr Annę Mainkę z katedry Ochrony Powietrza  Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Śląskiej, która prowadziła wykład na temat źródeł emisji niskiej, składu zanieczyszczeń emitowanych przez  różne źródła, omawiała oddziaływania poszczególnych  związków chemicznych na funkcjonowanie organizmu. Poznaliśmy także  metody oceny jakości powietrza, sposoby monitorowania stopnia zanieczyszczenia, lokalizację najbliższych stacji monitoringu powietrza. Nauczyliśmy się odczytywać dane, informacje podawane przez ośrodki monitorujące skład powietrza, poznaliśmy poziomy alarmowe zanieczyszczenia oraz działania jakie należy podjąć w przypadku ogłoszenia takiego alarmu smogowego. Na wykładzie oprócz uczniów naszej szkoły obecni byli zaproszeni goście z żorskich szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami.

Po wykładzie przedstawiciele wszystkich klas wzięli udział w warsztatach, których celem było  przygotowanie ich do prowadzenia zajęć i prelekcji na temat smogu, jego źródeł oraz sposobów polepszenia jakości powietrza w najbliższej okolicy. Zajęcia te uczniowie klas biologiczno-chemicznych przygotują wraz ze swoimi opiekunami, będą one skierowane do uczniów młodszych klas szkół podstawowych.

 

Print Friendly, PDF & Email