W ramach projektu STOP SMOG w naszej szkole odbędą się następujące wydarzenia:

– wykład prowadzony przez dr inż. Annę Mainkę z Politechniki Śląskiej na temat źródeł emisji niskiej i jej wpływu na organizm człowieka. Wykład skierowany dla uczniów klas biologiczno-chemicznych, na który zaproszeni będą uczniowie innych żorskich szkół ponadgimnazjalnych;

– warsztaty dla grup uczniów na temat emisji niskiej przygotowujące uczniów do przeprowadzenia akcji informacyjnej w młodszych klasach żorskich szkół podstawowych;

– akcja sadzenia drzew i krzewów  – „Kwiatki dla Miarki”.

Warsztaty dla żorskich szkół podstawowych

16 listopada 2019 r. uczniowie z klasy 2e prowadzili warsztaty dotyczące wpływu smogu na organizm człowieka i środowisko przyrodnicze. Warsztaty prowadzone były w ramach projektu STOP-SMOG i przygotowane był dla młodszych kolegów z klas 1-3 szkoły podstawowej. Uczniowie poprzez zabawę, rysunki, rebusy przekazywali informacje na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą smog. Opowiadali o tym, gdzie można znaleźć wiadomości na temat aktualnego stanu powietrza w Żorach i jakie kroki należy przedsięwziąć w przypadku alertu smogowego (bardzo złej jakości powietrza). Warsztaty zostały bardzo dobrze przyjęte przez dzieci i cieszyły się dużym powodzeniem.

Kolejne warsztaty zostaną przeprowadzone w najbliższych dniach.

Wykład i warsztaty na temat wpływu emisji niskiej na organizm człowieka

W dniu 17 października gościliśmy w szkole panią dr Annę Mainkę z katedry Ochrony Powietrza  Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Śląskiej, która prowadziła wykład na temat źródeł emisji niskiej, składu zanieczyszczeń emitowanych przez  różne źródła, omawiała oddziaływania poszczególnych  związków chemicznych na funkcjonowanie organizmu. Poznaliśmy także  metody oceny jakości powietrza, sposoby monitorowania stopnia zanieczyszczenia, lokalizację najbliższych stacji monitoringu powietrza. Nauczyliśmy się odczytywać dane, informacje podawane przez ośrodki monitorujące skład powietrza, poznaliśmy poziomy alarmowe zanieczyszczenia oraz działania jakie należy podjąć w przypadku ogłoszenia takiego alarmu smogowego. Na wykładzie oprócz uczniów naszej szkoły obecni byli zaproszeni goście z żorskich szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami.

Po wykładzie przedstawiciele wszystkich klas wzięli udział w warsztatach, których celem było  przygotowanie ich do prowadzenia zajęć i prelekcji na temat smogu, jego źródeł oraz sposobów polepszenia jakości powietrza w najbliższej okolicy. Zajęcia te uczniowie klas biologiczno-chemicznych przygotują wraz ze swoimi opiekunami, będą one skierowane do uczniów młodszych klas szkół podstawowych.

Warsztaty ekologiczne

9 stycznia uczennice z klasy 2d prowadziły warsztaty ekologiczne dotyczące wpływu smogu na organizm człowieka i środowisko przyrodnicze. Warsztaty prowadzone były w ramach projektu STOP-SMOG i przygotowane był dla młodszych kolegów z klas 1-3 szkoły podstawowej. Dziewczyny poprzez zabawę, rysunki, rebusy przekazywały wiadomości na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą smog. Mówiły o tym, gdzie można znaleźć informacje na temat aktualnego stanu powietrza w Żorach i jakie kroki należy przedsięwziąć w przypadku alertu smogowego (bardzo złej jakości powietrza). Warsztaty zostały bardzo dobrze przyjęte przez dzieci i cieszyły się dużym powodzeniem.

Kolejne warsztaty zostaną przeprowadzone w najbliższych dniach.