MIARKA  –  SZKOŁA KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI

Zapraszamy do I Liceum i Technikum nr 4 w Żorach

Ciekawe rozszerzenia, przyszłościowe zawody, dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.

Ucz się z Miarką!!!

Harmonogram rekrutacji.

  1. od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – założenie przez kandydata konta w elektronicznym systemie naboru, wybór szkół i ułożenie listy preferencji oddziałów, wydrukowanie podania z systemu i złożenie podpisanego przez ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) podania w szkole pierwszego wyboru,
  2. 23 maja 2019 r. godzina 13.30 – sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych – dotyczy WSZYSTKICH kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną,
  3. Dodatkowy termin testu kompetencji językowych  z języka angielskiego do klas dwujęzycznych – 30 maja 2019 r. godz. 13.30.
  4. 5 czerwca 2019 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych,
  5. od 21 czerwca – 25 czerwca 2019 r. do godziny 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  6. do 15 lipca 2019 r. – weryfikacja dokumentów oraz wniosków o przyjęcie do liceum i technikum,
  7. 16 lipca 2019 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum i technikum,
  8. od 16 do 18 lipca 2019 r. – skierowanie na badanie lekarskie kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w danym zawodzie w technikum,
  9. od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone we wcześniejszym etapie rekrutacji) i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki praktycznej zawodu – dotyczy kandydatów klas technikum,
  10. 25 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.