Your message has been sent, you will be contacted soon
"MIARKA" Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki Technikum nr 4 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Call Me Now!

Zamknij

MIARKA  –  WACHLARZ WIELU MOŻLIWOŚCI

Zapraszamy do I Liceum i Technikum nr 4 w Żorach

Ciekawe rozszerzenia, przyszłościowe zawody,

dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.

Ucz się z Miarką!!!

Dokumenty kandydata

  Dokumenty kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

 

 • podanie (napisane według wzorca, który jest do pobrania na stronie internetowej systemu rejestracji kandydatów)
 • kwestionariusz osobowy kandydata do liceum – pobierz
 • kwestionariusz osobowy kandydata do technikum – pobierz
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • karta zdrowia (dostarczyć po przyjęciu we wrześniu)
 • 2 podpisane zdjęcia (imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres (dostarczyć po przyjęciu))
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu w technikum
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w klasie mistrzostwa sportowego – pobierz
 • zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie do klasy mistrzostwa sportowego – pobierz
 • inne dokumenty – zobacz

Print Friendly, PDF & Email