Watch Docs – Rozpoczął się dzisiaj a potrwa do soboty 8 listopada. Uczestniczą w nim również uczniowie naszej szkoły.

Klasa dziennikarska III F ma okazję obejrzeć kilkanaście „zaangażowanych filmów dokumentalnych”. Ideą festiwalu jest przede wszystkim działanie na rzecz otwartego, społeczeństwa obywatelskiego, a także ma on przyczyniać się do jak najszerszego przestrzegania idei praw człowieka jako wartości wspólnej i naprawdę ważnej.
Filmy zostały podzielone na pięć bloków tematycznych: Nowe filmy polskie, Ameryka Łacińska, Ostatnia dyktatura Europy, Terroryzm, Dramaty jednostek.
Zdaniem organizatorów Festiwal Watch Docs to artystyczny manifest o lepszy byt dla wszystkich tych, którym odmawia się ich przyrodzonych praw.