Informujemy, że na naszej stronie w dziale „Korki” będą prowadzone „lekcje” z matematyki na poziomie wykraczającym poza program obowiązkowy.
Nowe lekcje będą umieszczane co tydzień w poniedziałek. Zapraszam do nauki.
Więcej informacji znajdziesz w dziale Korki – „lekcje u Adama Glosa”.