Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących zatrudni na okres zastępstwa nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w gimnazjum i liceum, a także nauczyciela posiadającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego i geografii.
Na czas zastępstwa poszukujemy także nauczyciela-bibliotekarza.
Nauczyciele zainteresowani podjęciem pracy (w pełnym lub niepełnym wymiarze) proszeni są o składanie podań w sekretariacie.