W czwartek 7 kwietnia odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów gimnazjum i liceum. Spotkania z wychowawcami odbędą się o godzinie 17.30, za wyjątkiem:
– klasa 1aLO – spotkanie o 17.00
– klasa 2cLO – spotkanie o 17.00
– klasa 3bG – spotkanie o 18.00

W godzinach 17.30 – 19.30 istnieje możliwość konsultacji indywidualnych z nauczycielami wszystkich przedmiotów