Przypominamy, że dni egzaminów gimnazjalnych, tj. wtorek – 12.04. środa – 13.04. i czwartek – 14.04. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych zarówno dla uczniów gimnazjum, jak i liceum.
Po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, po uzgodnieniu z nauczycielami, dla uczniów klas maturalnych organizowane są dodatkowe zajęcia.