Przypominamy, że test z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej liceum odbędzie się 06 czerwca 2011 r. o godzinie 14.00 na terenie naszej szkoły. Osoby przystępujące do testu zobowiązane są do okazania ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem.