Możemy już podać wyniki prawyborów parlamentarnych, które odbyły się niedawno w naszej szkole. Jeżeli chcecie poznać jakie partie są popularne wśród naszej młodzieży wystarczy zajrzeć dalej…

Liczba uprawnionych do głosowania : 732
Liczba głosów oddanych: 190
Liczba głosów ważnych: 187
Liczba głosów nieważnych: 3

Frekwencja : 25,96%

KW Ruch Palikota – 29,9% ( 56 głosów)
KW Nowa Prawica – 25,% ( 48 głosów)
KW PO – 20,9% ( 39 głosów)
KW PiS – 15,5% ( 29 głosów)
KW SLD – 3,7% ( 7 głosów)
KW PJN – 3,2% ( 6 głosów)
KW PSL – 1,1% ( 2 głosy)

Ogółem w ogólnopolskich prawyborach w ponad 1000 szkół frekwencja wyniosła 64,4%.
Zaś głosy na poszczególne komitety wyborcze rozłożyły się następująco: KW RP – 35,9%, KW PiS-20,9%, KW PO – 20,4%, KW SLD – 6,3%, KW PJN – 5,5%, KW NP – 4,6% i KW PSL – 3,4%.

Za sprawne przeprowadzenie prawyborów dziękujemy: uczniom klas 2e oraz 2cg.