Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Pracownikom Szkoły oraz Uczniom
składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.
Niech zaangażowanie w pracę i wytrwałość przynosi nam satysfakcję i radość na co dzień.

691_0