Zapraszamy Rodziców uczniów gimnazjum i liceum na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcą i konsultacje indywidualne z nauczycielami wszystkich przedmiotów we wtorek 27 marca o godzinie 17.00
Konsultacje będą trwały do godziny 19.00