Przypominamy, że piątek 8 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Tego dnia szkoła będzie otwarta w godzinach od 8.00 do 14.00
Chętnych uczniów zapraszamy na zajęcia opiekuncze w godzinach od 9.00 – 12.00