Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom wielu słonecznych, miłych chwil, jednym słowem: udanego wypoczynku wakacyjnego.

Rodzicom przypominamy, że mogą sprawdzić, czy wypoczynek dzieci został zgłoszony w kuratorium:
www.wypoczynek.men.gov.pl
http://wypoczynek.men.gov.pl/rejestracja/index.php?param=HolidayView_holidayView

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje także, że co roku w okresie ferii letnich i zimowych uruchamiany jest numer alarmowy – 32 200 21 71 – czynny całą dobę.
Dzwoniąc pod wyżej wymieniony numer można zgłaszać zastrzeżenia dotyczące organizacji wypoczynku, w szczególności przypadki występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników wypoczynku, a także zastrzeżenia dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

797_0