Przypominamy harmonogram egzaminów poprawkowych:
27.08.2012r. od godz. 8:00 -język polski, matematyka i religia
28.08.2012r. od godz. 8:00 – biologia, geografia.