Ogromny sukces ucznia naszego liceum ,Tomka Sojki ,z klasy Ia.
Tomek znalazł się wśród laureatów Konkursu

Know America 2013

Przeszedł przez pisemny i ustny etap konkursu,w obu poradził sobie znakomicie. Zajął II miejsce i w nagrodę otrzymał indeks na studia w Ośrodku Studiów
Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Tomek,uczeń I klasy.jest więc już studentem tej szacownej uczelni.

8 kwietnia w Warszawie odbył się finał konkursu. Uczestnicy napisali test sprawdzający ich wiedzę na temat historii, polityki i kultury USA, a następnie odpowiedzieli ustnie na pytania komisji, w skład której wchodzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiciele organizatora konkursu, Fundacji FWW oraz Attache ds Kulturalnych Ambasady USA Pan Mark Wenig.

Gratulujemy Tomkowi, jego Rodzicom, którzy wspierali go w zmaganiach oraz opiekunkom- nauczycielkom języka angielskiego pp. B.Kurzei i A.Krysztafkiewicz-Oleś.
Cieszymy się sukcesem Tomka i jesteśmy z niego dumni!!
Tak trzymać !

898_0