Hania Hanslik została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach. Hania zdobyła indeks na uniwersytet. Serdecznie gratulujemy!