W zakładce „Pobierz zadania/wos” znajduje się regulamin Samorządu Uczniowskiego