Zapraszamy rodziców uczniów gimnazjum i liceum na spotkania z wychowawcą oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami, które odbędą się w środę 20 listopada o godzinie 16.30 Konsultacje potrwają do godz. 18.30

Wyjątkowo konsultacje z p. Marciniak odbędą się przed spotkaniem z w klasie – w godz. 15.30 – 16.30

Spotkanie Rady Rodziców rozpocznie się o godz. 16.00

Zainteresowanych rodziców uczniów klas III gimnazjum zapraszamy do konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym (centrum multimedialne)

Na korytarzu zostanie zorganizowany kiermasz świąteczny przygotowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Serdecznie zapraszamy!

W związku z nieustającymi pracami remontowymi prowadzonymi na ulicy Traugutta parkowanie w okolicy szkoły jest utrudnione. Proponujemy pozostawienie samochodów na parkingach miejskich.