Uczeń klasy IIIa Damian Sosna zakwalifikował się do III etapu konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu 2014”. Po zaprezentowaniu Komisji swojej pracy projektowej oraz odpowiedzi na pytania z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii,
finansów oraz biznesu Damian będzie ubiegać się o nagrodę główną: iPad Apple3 32 GB i bezpłatny semestr na wybranym kierunku studiów w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Ponieważ Patronat Honorowy nad konkursem objął prof. Jerzy Buzek stąd nagroda specjalna w postaci zaproszenia do Brukseli w celu zwiedzania Parlamentu Europejskiego.
Życzymy powodzenia !