Każdy może zostać uczniem klasy dwujęzycznej w gimnazjum.Rodzicu!! Uczniu!! Dowiedz się jakie masz prawa.

DLACZEGO WARTO SIĘ UCZYĆ W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ W GIMNAZJUM nr 1 ?
W „Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi” w Żorach funkcjonują klasy dwujęzyczne.
Uczniowie oddziałów dwujęzycznych realizują zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 5 godzin w tygodniu. W gimnazjum wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków ( w oddziałach dwujęzycznych do wyboru oprócz angielskiego – język niemiecki lub język włoski.) Dwujęzyczność oznacza nauczanie wybranych przedmiotów w języku angielskim. W naszej szkole uczniowie poznają w języku angielskim geografię (z wyjątkiem geografii, dotyczącej Polski) i wiedzę o społeczeństwie lub fizykę i wiedzę o społeczeństwie. Nauczyciel wprowadza słownictwo specjalistyczne stopniowo, łącząc nauczanie w języku polskim z nauczaniem w języku angielskim. Celem nauczania dwujęzycznego ponadto jest: wyposażenie uczniów w wysokie kompetencje opanowania języka obcego; wzbogacanie wiedzy o kulturze, historii oraz realiach życia innych krajów; kształtowanie szeroko rozumianych postaw uniwersalnych.
Uczniowie klas dwujęzycznych należą do najbardziej ambitnych i pracowitych. Ich wyniki z egzaminu gimnazjalnego są dużo wyższe od wyników innych uczniów, co oznacza, że każdy uczeń może dostać się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej. Wielu laureatów konkursów przedmiotowych to uczniowie z tych klas! To nie projekty edukacyjne, które oczywiście też są twórcze, ale indywidualne efekty kształcenia pozwalają na śmiały wybór dalszej kariery edukacyjnej są atutem tej klasy.
Uczniem klasy dwujęzycznej może zostać każdy, kto spełni określone warunki bez względu na miejsce zamieszkania. Przy rekrutacji bierzemy pod uwagę świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wyniki sprawdzianu, przeprowadzanego w szóstej klasie oraz wyniki testu kompetencji językowych. Test nie bada znajomości języka angielskiego, a jedynie predyspozycje do uczenia się języków obcych w ogóle. Można przystąpić do tego sprawdzianu, nie znając zupełnie języka angielskiego. Po przyjęciu do szkoły uczniowie dzieleni są na grupy: początkującą i zaawansowaną.
Zdrowa rywalizacja, aktywność, udział w projektach i programach edukacyjnych, wymianach międzynarodowych, indywidualny tok lub program nauki – oto, co znajdziesz w klasie dwujęzycznej.
Nie obawiaj się! Jesteś ambitny i odważny, masz marzenia i konkretne cele życiowe- przyjdź!
Nie musisz mieszkać w obwodzie Gimnazjum nr 1, żeby zostać uczniem klasy dwujęzycznej.
Nowa ustawa o rekrutacji daje ci wybór. Spróbuj i ty!