Przypominamy, że piątek 20 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Dla uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy w godzinach 8.30 – 12.30