Informujemy, że został wybrany nowy zarząd Rady Rodziców

Skarbnik Rady Rodziców dyżuruje w szkole w każdy czwartek od godziny 8:30 do 11:00 w pokoju nauczycielskim.

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy:

RADA RODZICÓW PRZY LO NR 1
26 1500 1214 1212 1001 8347 0000

Przy dokonywaniu przelewu bankowego należy zaznaczyć imię, nazwisko, klasę oraz szkołę (liceum lub gimnazjum) ucznia.

Informacje o składzie, działalności i wydatkach Rady Rodziców można uzyskać w zakładce Informacje o szkole/Rada Rodziców