Jeśli jesteś uczniem II klasy gimnazjum i chcesz wziąć udział w projekcie „Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego”, porozmawiaj z Ewą.

Ewa Pawliczek z klasy 3dG w tym roku pokonywała kolejne etapy rekrutacji na dziesięciotygodniowy rejs oceaniczny żaglowcem Pogoria.
Po sukcesie w części pisemnej, testach sprawnościowych i językowych zakwalifikowała się do mazurskiego „Rejsu Pocieszenia” i grupy rezerwowej na rejs Pogorią
Serdecznie gratulujemy!