Od 18 lutego do 26 lutego na stronie OKE w Jaworznie będzie czynny serwis dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego.
Serwis będzie dostępny poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl (SERWISY->serwis maturzysty). Celem serwisu jest umożliwienie weryfikacji danych osobowych i egzaminacyjnych przez samych zainteresowanych.

Aby zalogować się do serwisu należy w sekretariacie szkoły pobrać indywidualny login i hasło. Za pomocą tego samego loginu i hasła będzie można sprawdzić w odpowiednim czasie wyniki egzaminu maturalnego.

Prosimy wszystkich zdających o zalogowanie się do serwisu za pomocą pobranego loginu i sprawdzenie swoich danych. W przypadku stwierdzenia błędu w swoich danych osobowych i egzaminacyjnych, proszę ten fakt niezwłocznie zgłosić w sekretariacie szkoły.