informacja

W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną informujemy wszystkich Rodziców i Opiekunów o możliwości zorganizowania przez szkołę w okresie przerwy świątecznej opieki nad dziećmi.

Zgłoszenia należy składać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły do wtorku 22 grudnia 2015 r. do godz. 10.00. Numery telefonów – 32-43-42-933, 512-891-837.