zniczZ głębokim żalem informujemy o śmierci Pani Profesor Czesławy Suchmiel. Przez wiele lat uczyła w naszym liceum języka polskiego, pełniła funkcję wychowawcy klasy.  Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.