26 kwietnia drużyna z naszego liceum w skła­dz­ie Estera Kuwik, Michał Truszkowski, Sebastian Baciński, Bartosz Dąbrowski i Wojciech Lewandowski zajęła III miejsce w etapie rejonowym XVIII Drużynowych Mi­s­trzo­s­tw Pie­rw­sz­ej Po­mo­cy Pol­skiego Cze­rw­o­n­ego Krzyża. W tra­kcie zawodów uczestnicy udz­ie­lają pie­rw­sz­ej po­mo­cy na sp­ecja­lnie za­a­ranżow­a­ny­ch na po­trz­e­by mi­s­trzo­stw sta­cja­ch. W tym roku mło­dz­ież zmie­rzy­ła się z ta­ki­mi po­zo­ra­cja­mi jak: poszkodowani w zamachu terrorystycznym, krw­o­toki i urazy po zażyciu środków odurzających, dopalaczy, obrażenia kręgosłupa czy Res­uscy­ta­cji Krążen­io­wo-Od­d­e­cho­wej. Wykazać się również trzeba było wiedzą teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Gratulacje 🙂