Mateusz Gwóźdź, Michał Kopeć i Rafał Witoszek zostali IV drużyną w Polsce w zawodach sportowo – obronnych „Sprawni jak żołnierze 2016”!!!

Od 7 do 10 czerwca w Szkole Orląt w Dęblinie chłopcy rywalizowali o tytuł mistrza kraju. Ogromny wysiłek włożony w przygotowania do tych zawodów zaowocował doskonałą IV lokatą, a do podium było naprawdę niedaleko:)

Poza udziałem w zawodach mogliśmy jeszcze zwiedzić Muzeum Sił Powietrznych oraz twierdzę Dęblin.

Chciałem podziękować wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do tego sukcesu. W szczególności P. Ślosarkowi za przygotowanie do „pierwszej pomocy”. Ogromne DZIĘKUJĘ kieruję do P. Leszka Kowalczyka z Bractwa Kurkowego, który nauczył chłopców strzelać z karabinków sportowych.