Dnia 10 października 2016 w naszej szkole ruszyły zajęcia outdoorowe – przygotowane przez panią pedagog i panią psycholog zajęcia w terenie, mające na celu wzajemne poznanie się uczestników, rozwijanie komunikacji, podejmowanie decyzji, a wszystko to w atmosferze wspólnej zabawy 🙂

Zajęcia outdoorowe to aktywna forma edukacji bazująca na doświadczaniu. Ma ona ogromny wpływ na kształtowanie człowieka, jego umiejętności miękkich, społecznych. Są to zajęcia indywidualne i grupowe, podczas których wykorzystuje się aktywności outdoorowe – na zewnątrz, w naturalnym otoczeniu środowiska, zakończone zawsze podsumowaniem i omówieniem, które nakierowuje, pomaga wyciągnąć wnioski. Kształtowane są między innymi takie umiejętności jak: praca w grupie, komunikacja, samodzielność, odpowiedzialność za siebie i innych, kreatywne myślenie, odwaga, zaradność, umiejętność reagowania w trudnych sytuacjach, wiara w swoje możliwości, wzrost samooceny. Każde działanie ma swój cel. Uczestnicy wykonując zadanie, rozwiązując wspólnie problem starają się go osiągnąć. Zadania wymagają od uczestników kreatywnego myślenia, pracy w grupie i komunikacji, bez czego trudno jest wykonać zadanie.