d666f5fc-db14-11de-a689-0014220c8f46-5812526Nasi uczniowie z gimnazjum: Zuzanna KRZYSZTOFIK i Dawid OŚLISLOK oraz z liceum: Witold KLEPEK i Paweł ZMARZŁY zostali PÓŁFINALISTAMI Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Nudna Matematyka.

Konkurs już po raz 25 zorganizowała PRACOWNIA MATEMATYKI i INFORMATYKI Pałacu Młodzieży w Katowicach wraz z Stowarzyszeniem „Z Nauką w Przyszłość”.

Główne cele konkursu to rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci i młodzieży, umiejętności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, wyrabianie sprawności w przeprowadzaniu analizy zadania,rozwijanie umiejętności,szukania nietypowych, pomysłowych i krótkich rozwiązań zadań.

Znalezione obrazy dla zapytania clapping hands